محوطه‌سازی باغ و ویلا – اجرای کف، پازل، جدول
دسته بندی:
خدمات
دسته بندی:
خدمات ساختمانی

راه های ارتباطی :

شماره تماس:
09144591546
استان:
اردبیل
شهر:
اردبيل،مازندران،رشت،چالوس،بندر انزلي،استارا

متن آگهی :

داور محمدپور
محوطه‌سازی باغ و ویلا - اجرای کف، پازل، جدول

اجرای کف، پازل، جدول، محوطه‌ سازی، ويلا، خيابون، پياده رو

وقتی صحبت از محوطه سازی باغ به میان می آید، می توان این ساخت محوطه را به انواع باغ های موجود، مثل باغ های مربوط به فضاهای عمومی و شهری، باغ های مسکونی و شخصی، باغ های رستوران ها و البته باغ های عروسی تعمیم داد.

برای محوطه سازی باغ، نیاز به یک سری پیش نیازها داریم که با توجه و رعایت آن ها، می توان مراحل محوطه سازی را به شکلی اصولی تر پیش برده و در نتیجه، حاصل کار نزدیک به چیزی که در طرح اولیه آورده شده، خواهد بود. این پیش نیازها به شرح زیر هستند:

محوطه‌سازی باغ و ویلا - اجرای کف، پازل، جدول

اندازه گیری مهندسی شده فضا: این اندازه گیری باید کاملا به صورت کارشناسی انجام شده و شکل کامل فضای تحت اختیار، تعیین شود.سنجش پتانسیل های جغرافیایی، آب و هوا، خاک و غیره: شیوه آبیاری، زاویه تابش خورشید و شدت دریافت نور و گرما، میزان بارش ماهیانه و … باید در این مورد کاملا بررسی شده و در تصمیم گیری های بعدی، لحاظ شوند.

مرزبندی فضا بین گیاهان و سایر مولفه ها: درست است که قصد برپایی یک باغ را داریم، اما امکان نورپردازی و یا به کار بردن سایر مولفه ها چون بلوک های چوبی، حصارکشی و یا حتی نیمکت گذاری و غیره نیز جای خود را خواهند داشت. از این رو لازم است که در مرزبندی فضا، کلیه این موارد در نظر گرفته شده و سپس به ایجاد طرح نهایی اولیه اقدام گردد. دقت داشته باشید که در شکل طراحی فضای باغ جدید، بسیاری فاکتورهای جانبی به طراحی فضا اضافه می شوند.

تطابق دادن بذرها و نهال های انتخاب شده با یکدیگر به لحاظ شرایط زیست محیطی: لازم است که پیش از تصمیم نهایی، بذرها و نهال های انتخاب شده جهت کاشت کنار یکدیگر، به لحاظ همزیستی بررسی شده و در صورتی که انتخاب اشتباهی صورت گرفته باشد، برطرف گردد. تطابق دادن بذرها و نهال های انتخاب شده با یکدیگر یکی از مواردی است که باید توسط متخصص باغداری انجام شده و شخص معمولی، قادر به انجام آن نیست و نمی تواند بدون داشتن تخصص کافی، نسبت به این مورد اظهار نظر کارشناسی داشته باشد.

راه های ارتباطی :

داور محمدپور
شناسه: 9565
استان:
اردبیل
شهر:
اردبيل،مازندران،رشت،چالوس،بندر انزلي،استارا
شماره تماس:
09144591546